Zásady ochrany osobných údajov

Používaním stránky myhome.desigusxpro.com/sk/ (ďalej len stránka, my, naši, my) dôverujete nám alebo našim partnerom svojim údajom (ako sú definované v týchto zásadách) a tieto pravidlá vám majú pomôcť získať predstavu o tom, aký druh údajov o vás zhromažďujeme, na aké účely ich zhromažďujeme a aké kroky s vašimi údajmi podnikáme. V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami by sa mal používateľ zdržať používania tohto zdroja.

Tieto zásady sa vzťahujú výlučne na prevádzku našich stránok. Ak kliknete na odkaz z našej stránky alebo inak opustíte našu stránku, platia príslušné pravidlá iného poskytovateľa webových stránok. Podmienky používania iných webových stránok nie sú pod našou kontrolou.

1. Osobné informácie používateľov, ktoré stránka prijíma a spracúva

Návštevy stránok. Tieto zásady sa vzťahujú na údaje zhromaždené počas vašich návštev našich stránok. Upozorňujeme, že zhromažďovanie údajov sa vykonáva pri každom načítaní stránky. V kontexte týchto zásad „osobné údaje“ znamenajú všetky údaje, ktoré je možné použiť na vašu identifikáciu. Pri návšteve našich stránok môžu byť zhromaždené nasledujúce údaje:

 • vaša IP adresa;
 • informácie o vašom operačnom systéme a softvéri prehľadávača použitého na prístup na našu stránku;
 • podrobnosti o vašich návštevách na našej stránke, okrem iného vrátane dopravných údajov, polohy, sieťových denníkov, informácií o operačnom systéme, typu prehliadača a navštívených zdrojov;
 • ďalšie informácie, ktoré sú podrobnejšie opísané v časti 4 nižšie (Prenos zhromaždených informácií spoločnosti Google atď.).

Ak sa chcete prihlásiť na odber zasielania materiálov na našej stránke, aby ste na svoj e-mail dostávali nové materiály, ponúkneme vám poskytnutie nasledujúcich údajov - vašej e-mailovej adresy.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sami nezhromažďujeme ani neuchovávame. Zhromažďujú ich naši partneri (pojem „naši partneri“ je vysvetlený v časti 4).

2. Účel zhromažďovania a spracovania osobných údajov používateľov

Zhromažďujeme a používame údaje na dosiahnutie legitímnych účelov stránky:

 • spracúvanie analytických údajov a správa prevádzky našej Stránky;
 • zhromažďovanie štatistických údajov, meranie prenosu na webe a popularity jednotlivých sekcií našej Stránky;
 • definovanie preferencií používateľov a rozvoj podnikania;
 • optimalizácia a vykonávanie zmien v prevádzke našej Stránky, vývoj nových funkcií pre pohodlie používania stránky a riešenie potrieb používateľov;
 • dodržiavanie požiadaviek platného práva, súdnej praxe a priemyselných štandardov, plnenie požiadaviek vládnych orgánov a orgánov dohľadu;
 • odhaľovanie a predchádzanie podvodom.

Ak sa navyše prihlásite na odber distribúcie materiálov z našej stránky, vaše údaje môžeme použiť na dosiahnutie nasledujúcich účelov:

 • zasielanie pravidelných správ na vašu e-mailovú adresu vrátane správ a aktualizácií;
 • zadržiavanie našich promo akcií zameraných na propagáciu tovaru a služieb, súťaží, prieskumov a iných udalostí.

Ak sa v budúcnosti rozhodnete odhlásiť sa z odberu e-mailov, na konci každého e-mailu odoslaného z našej adresy nájdete podrobné pokyny, ako to urobiť.

Používanie osobných údajov našimi partnermi.Naši partneri (termín je vysvetlený v časti 4) zhromažďujú a používajú osobné údaje na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý sa vám zobrazuje, a to aj prostredníctvom vytvárania segmentov údajov na základe vašich kliknutí a zobrazení, ako aj času a počtu zobrazení. Na tieto účely používajú naši partneri informácie zhromaždené pomocou technológií pixelového označovania alebo súborov cookie na optimalizáciu úrovne služieb poskytovaných reklamnými organizáciami tretích strán, ako je Google.

Pri spracovaní vašich osobných údajov vždy rešpektujeme vaše práva a rešpektujeme ich. V prípade potreby môžete kedykoľvek určitým spôsobom vyjadriť svoje námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov. Môžete to urobiť tak, že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu

3. S čím súhlasíte, keď používate našu stránku?

Keď vstúpite na našu stránku, budete požiadaní o súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov v súlade s pravidlami týchto zásad a požiadavkami platných právnych predpisov, vrátane. Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Máte právo odmietnuť nám poskytnúť takýto súhlas alebo kedykoľvek odvolať predtým udelený súhlas.

V prípade použitia osobných údajov na iné účely, ako sú uvedené v predchádzajúcej časti týchto zásad („Účely zhromažďovania a spracúvania osobných údajov používateľov“), získame váš jasný a jednoznačný súhlas s návrhom možnosti použitia osobných údajov na takéto účely.

4. S kým zdieľame údaje?

Okrem prípadov uvedených v týchto Zásadách alebo v prípadoch, keď ste dali jasný a jednoznačný súhlas, nebudeme vaše osobné údaje s nikým zdieľať. Okrem použití uvedených v týchto zásadách môžeme prevádzať a inak používať osobné údaje, ktoré sú možné identifikovať, ako je popísané nižšie.

Naši partneri... Umožňujeme tretím stranám, vrátane starostlivo vybraných reklamných sietí a obchodných partnerov („naši partneri“), zverejňovať reklamné materiály na našom webe. Naši partneri môžu najmä zhromažďovať, používať a distribuovať vaše osobné údaje, aby nám pomohli vytvoriť predpoklady o vašich záujmoch, ako aj vás kontaktovať s ponukami, reklamami a reklamami.

Naše stránky teda umožňujú našim partnerom zhromažďovať vaše osobné údaje, aby vám mohli poskytovať personalizovanú reklamu. Naši partneri sú popredné reklamné skupiny, ktoré pôsobia v digitálnom informačnom priestore na základe platenia za výkon. Snažia sa tiež udržiavať bezpečnosť a správne použitie vašich osobných údajov. Môžu najmä porovnať údaje z vášho počítača alebo zariadenia s inými informáciami a určiť:

 • Vaše pohlavie;
 • Tvoj vek;
 • približná poloha (úroveň mesta);
 • oblasti vašich záujmov.

Naši partneri môžu navyše zhromažďovať určité informácie o vašom počítačovom zariadení, notebooku, mobilnom telefóne alebo iných zariadeniach. Môžu tiež zhromažďovať údaje o prevádzke / relácii.

Poskytovatelia služieb... Zhromažďovanie vašich osobných údajov môžu vykonávať organizácie, ktoré nám poskytujú služby, vrátane poskytovania webových analýz, spracovania údajov, zlepšovania kvality údajov, spotrebiteľského prieskumu, reklamy, prenosu e-mailov a ďalších služieb.

Organizácie tretích strán (z dôvodu právnych požiadaviek alebo ak je to potrebné na ochranu našich služieb).Informácie o vás (vrátane vašich osobne identifikovateľných údajov) môžeme previesť tretím stranám na nasledujúce účely:

 • chrániť naše oprávnené záujmy a práva, ako aj stránky a poskytovateľov služieb, s ktorými pracujeme;
 • ochrana záujmov a zaistenie bezpečnosti našich používateľov;
 • predchádzanie podvodným činnostiam (alebo na účely riadenia rizika);
 • Dodržiavanie právnych predpisov alebo súdnych konaní alebo odvetné opatrenia, alebo vyhovenie žiadosti vlády alebo regulačného orgánu o spoluprácu bez ohľadu na právne požiadavky. Napríklad prenos vašich osobných údajov môže byť nevyhnutný z dôvodu požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva.

Analytické a reklamné použitie. Na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich stránok používame štandardné priemyselné nástroje. Tieto nástroje nám umožňujú zhromažďovať informácie o frekvencii návštev našich stránok a ďalších stránok, ktoré ste mohli navštíviť predtým, ako ste prišli na našu stránku. Informácie získané pomocou analytických nástrojov používame na zlepšenie fungovania Stránky. Analytické nástroje vám umožňujú zhromažďovať informácie o IP adrese vášho počítača alebo iného zariadenia, ako aj o nastaveniach vášho prehliadača od chvíle, keď navštívite našu stránku. Neumožňujú zhromažďovanie vášho mena alebo iných informácií umožňujúcich identifikáciu osôb.

5. Aká vysoká je úroveň ochrany vašich údajov

Na ochranu vašich údajov pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, pozmenením a zničením v súlade s platnými zákonmi používame komerčne prijateľné fyzické, elektronické a procedurálne záruky. Žiadame vás však, aby ste zohľadnili, že napriek nášmu maximálnemu úsiliu nemôžu žiadne opatrenia na zabezpečenie informácií zaručiť 100% bezpečnosť za každých okolností.

6. Používanie „cookies“

Keď navštívite našu stránku, používame (alebo môžeme používať) aj „cookies“. Používame cookies, aby sme lepšie pochopili, ako reagujete s materiálmi na našej stránke. Tieto malé súbory navyše môžu vylepšiť vašu používateľskú skúsenosť zapamätaním vašich osobných preferencií. Súbory cookie nám pomáhajú sledovať, koľko používateľov navštevuje určité stránky nášho webu. Ďalším dôvodom používania súborov cookie je ukázať vám obsah šitý na mieru vašim konkrétnym záujmom. Pomáhajú predovšetkým študovať vaše správanie, aby vám mohli zobrazovať zacielené reklamy na webových stránkach tretích strán, aby ste si vybrali produkty a služby pre vaše individuálne potreby.

Kedy používame cookies?

Akýkoľvek prehliadač, ktorý načíta našu stránku, dostane cookie. Na našej webovej stránke môžete kedykoľvek odmietnuť oba typy súborov cookie zmenou nastavení súborov cookie. Pokyny na deaktiváciu súborov cookie sú uvedené nižšie.

Ako zakážem a / alebo odstránim cookies?

Najskôr si uvedomte, že väčšina prehľadávačov predvolene prijíma súbory cookie. Máte právo prijať alebo odmietnuť prenos súborov cookie do vášho počítača alebo iného zariadenia tak, že kedykoľvek zmeníte nastavenia vo svojom prehľadávači v súlade s vašimi predvoľbami súborov cookie. Súbory cookie môžete kontrolovať a / alebo mazať podľa vlastného uváženia. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku aboutcookies.com. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa už nachádzajú v počítači alebo inom zariadení, a nastaviť väčšinu prehľadávačov tak, aby odmietali súbory cookie prijímať. V takom prípade však budete musieť pri každej návšteve stránky ručne upraviť niektoré nastavenia.Z tohto dôvodu niektoré služby a funkcie nemusia fungovať podľa očakávaní. Ak sa chcete odhlásiť zo sledovania službou Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zobrazenie prispôsobených reklám môžete tiež vypnúť v sekcii Nastavenia predvoľby reklamy. Prípadne môžete navštíviť stránku www.aboutads.info a zabrániť predajcom tretích strán v používaní súborov cookie na poskytovanie prispôsobených reklám.

7. Používanie informácií na osobnú reklamu

Informácie zhromaždené našimi partnermi sa používajú na analýzu trendov, rozvoj porozumenia činnosti používateľov a zhromažďovanie demografických informácií na vytváranie, správu a rozvoj ich prispôsobenej reklamy a súvisiacich služieb. Naši partneri môžu distribuovať tieto informácie svojim dcérskym spoločnostiam. Naši partneri používajú technológie, ako sú súbory cookie a webové majáky, na zhromažďovanie informácií o vašich interakciách s našou stránkou a webovými stránkami tretích strán. Takéto informácie vás osobne neidentifikujú a zvyčajne sa agregujú s ďalšími údajmi, aby sa vytvorili segmenty - skupiny používateľov a kategórie spoločných záujmov, ktoré sa logicky vytvárajú na základe mnohých faktorov (napríklad „fanúšikovia športu“). Naše pridružené spoločnosti používajú tieto informácie na presnejšie pochopenie záujmov publika, s ktorým interagujú, vrátane vás, aby ich reklamy boli čo najbližšie k týmto záujmom.

Naši partneri môžu ďalej používať informácie zhromaždené pomocou súborov cookie alebo podobných technológií na rôzne účely, vrátane:

 • v spojení s reklamami zobrazenými na iných stránkach tretích strán;
 • merať účinnosť reklám zobrazovaných na internete a prostredníctvom e-mailu;
 • na generovanie správ o prevádzke webových stránok, štatistík, údajov o reklame a iných interakciách s reklamami a webmi, ktoré ich poskytujú.

Naši partneri ukladajú vaše údaje na účely spracovania v súlade s ich legitímnymi obchodnými účelmi. Potom sa informácie odstránia, archivujú z dôvodu obmedzených oprávnených záujmov alebo anonymizujú. Anonymizované informácie je možné ukladať bez obmedzenia času a použitia.

Nemáme prístup ani kontrolu nad cookies alebo inými funkciami, ktoré môžu naši partneri používať, a tieto zásady sa nevzťahujú na informačné postupy našich partnerov alebo webových stránok tretích strán. Ak chcete získať viac informácií o postupoch pri ochrane osobných údajov, kontaktujte ich priamo.

8. Prečo potrebujem prispôsobené reklamy?

Spotrebitelia radi dostávajú prispôsobené reklamy z rôznych dôvodov. Personalizované reklamy sú prospešné, pretože sú prispôsobené vašim konkrétnym záujmom. Pravdepodobne vám pomôžu nájsť nové produkty a služby, ktoré sú relevantné pre vás a vaše záujmy. Stručne povedané, príjem prispôsobených reklám zlepšuje prístup k tým novým produktom, službám a funkciám, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie. Neuvidíte však stále tie isté reklamy, pretože počet ukážok tej istej individuálnej reklamy je obmedzený. Ak sa odhlásite z prispôsobených reklám, prichádzate o tieto výhody.

9. Doba uchovávania informácií

Vaše údaje uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Čas, ktorý sa osobné údaje uchovávajú, závisí od účelu, na ktorý sa tieto údaje zhromaždili, a / alebo od požiadaviek platných právnych predpisov a potreby ustanoviť, uplatňovať alebo chrániť naše zákonné práva.

10. Vaše zákonné práva

Vo vzťahu k vašim osobným informáciám máte určité práva.V závislosti od jurisdikcie máte právo požiadať nás, aby sme:

 • poskytnúť prístup k akýmkoľvek vašim osobným údajom, ktoré máme v držbe alebo u našich partnerov;
 • aktualizovať zastarané alebo nesprávne osobné údaje;
 • vymazať vaše osobné údaje, ktoré máme v držbe alebo u našich partnerov;
 • vzniesť námietku proti určitým prostriedkom na spracovanie osobných údajov (napríklad odhlásiť sa z marketingovej komunikácie);
 • obmedziť spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje;
 • poskytovať svoje osobné údaje poskytovateľovi alebo službám tretej strany;
 • poskytnúť vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré máme v držbe.

11. Externé odkazy

Naše stránky môžu zobrazovať odkazy na stránky tretích strán poskytujúcich obsah, ktoré nie sú našimi partnermi. Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám, s výnimkou našich partnerov, bez vášho výslovného súhlasu s takýmto prenosom. Nepodporujeme a nezodpovedáme za obsah a postupy ochrany osobných údajov týchto tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si preštudovali ich zásady ochrany osobných údajov a získali tak predstavu o tom, ako zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje.

12. Zmeny týchto zásad

Tieto Zásady pravidelne kontrolujeme a doplňujeme v súvislosti so zmenami v požiadavkách legislatívy, technológií a obchodných praktík, čo vyžaduje pravidelné aktualizácie týchto Zásad. Všetky takéto zmeny budú zverejnené na tejto stránke a nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na našej stránke.

13. Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok alebo komentárov k týmto zásadám, ako aj pokiaľ ide o naše spôsoby ochrany osobných údajov alebo výkon vašich práv, kontaktujte nás pomocou e-mailu

Kuchyňa

Spálňa

Balkón